Termeni si Conditii

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://wukomedia.com (denumit în continuare „Termeni și condiții”) determină condițiile în care orice persoană poate vizita sau accesa site-ul https://wukomedia.com „Wuko Media ”), Sau poate utiliza în orice mod serviciul wukomedia.com oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare„ Serviciul wukomedia.com ”) și are valoarea unui acord încheiat între SC OBELUS LIMITED SRL (denumit în continuare„ Wuko Media ”) în calitate de proprietar și administrator al site-ului web și al furnizorului de servicii Wuko Media, precum și orice persoană care vizitează sau accesează site-ul care dorește să utilizeze în vreun fel sau să folosească efectiv Serviciul wukomedia.com (denumit în continuare„ Utilizator ”).

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricărei prevederi a acestora, implică obligația persoanei respective de a înceta imediat accesarea Site-ului și accesarea sau vizitarea ulterioară a Site-ului, a oricărei pagini ale acestuia și / sau a utilizării Serviciului wukomedia.com, și orice componentă a acestora constituie o acceptare în întregime necondiționată a Termenilor și condițiilor și a oricărei prevederi a acestora.

Materiale si Informatii

Conținutul și grafica Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la toate conținutul textului, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de un alt proprietar, paginile surselor și orice alt material transmis sub orice formă către și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin buletine informative etc.) aparțin wukomedia.com și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.
Conținutul site-ului, indiferent de locul în care se află pe site și site-ul, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale.

Orice utilizare a conținutului de către terți în alte scopuri decât utilizarea personală se poate face numai cu acordul expres și prealabil scris al WUKO MEDIA. Este interzisă copierea, recuperarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea parțială, totală sau parțială a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia realizate în alte scopuri decât pentru uz personal, cu următoarele excepții:

  1. este permisă reproducerea (pe site-uri necomerciale, forumuri, articole de presă etc.) a unor fragmente mici de articole publicate (maxim 2 paragrafe). Specificarea sursei de informații luate este obligatorie, în următoarea formă: (Sursa: WUKO MEDIA – https://wukomedia.com)
  2. sunt permise link-uri către Site, iar specificarea sursei de informații se va face după fiecare link sau la sfârșitul articolului după cum urmează: „Informații oferite de WUKO MEDIA”.

Wuko Media își rezervă dreptul de a aduce în judecată orice persoană și / sau entitate care încalcă prevederile de mai sus în vreun fel. Solicitările de utilizare a conținutului site-ului în orice alt scop decât utilizarea personală pot fi făcute la: Str. Acs Alajos 12A, Satu Mare, jud. Satu Mare, România cu specificația „În atenția Wuko Media sau prin e-mail la hello@wukomedia.com
Orice persoană care furnizează în orice mod informații sau materiale site-ului își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun fel drepturile de autor pe care o terță parte le poate invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod site-ului, persoane care livrează în orice modul în care informațiile sau materialele înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate implica în niciun fel responsabilitatea Wuko Media, ci doar răspunderea acelor persoane.

Limitare a raspunderii

Wuko Media nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres conținutul de pe Site pentru conținutul furnizat de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Wuko Media va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura exactitatea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Wuko Media nu este responsabil pentru inexactități, erori sau omisiuni în informațiile furnizate de Utilizatori. În exclusivitate, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să despăgubească Wuko Media pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară care rezultă din utilizarea site-ului incorect sau fraudulos. În caz de forță majoră, Wuko Media și / sau operatorii, directorii, angajații, filialele, filialele și reprezentanții săi sunt total exonerați de răspundere.

Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, disfuncționalități ale echipamentului tehnic Wuko Media, lipsa de conectivitate la Internet, lipsa conexiunilor telefonice, viruși de computer, acces neautorizat la sistemele Site-ului, erori de funcționare, greve, etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și protejați Wuko Media și / sau operatorii săi, directorii, angajații, filialele, filialele și reprezentanții împotriva și împotriva oricăror creanțe, reclamații, acțiuni, taxe, pierderi, daune, costuri (inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, hotărâri, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații care rezultă sau sunt legate de orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului Wuko Media.com sau orice alt aspect legat de Serviciul Wuko Media.com.

Cookie-uri

Wukomedia.com folosește cookie-uri. Prin accesarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea serviciilor furnizate de site, sunteți de acord în mod expres cu Wukomedia.com pentru procesarea, stocarea și transmiterea datelor personale furnizate de dvs. Mai multe detalii aici.

Modificari

Wuko Media are dreptul de a modifica în orice moment și în orice mod oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor sau ale Termenilor și condițiilor în totalitate, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească orice altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată pe deplin și necondiționat de Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei caracteristici oferite de Site, care are loc în orice moment după operația de modificare, iar neacceptarea oricărei modificări duce la obligația Utilizatorului de a înceta accesul site-ul imediat; și sau utilizarea wukomedia.com în orice mod.

Lege aplicabila

Drepturile și obligațiile Site-ului și ale Utilizatorilor WukoMedia, astfel cum sunt prevăzute în Termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le vor produce Termenii și condițiile, vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română aplicabilă. Orice dispută apărută din sau în legătură cu Termenii și condițiile va fi soluționată pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de instanța română competentă situată în zona teritorială a Cluj-Napoca, România.